JMO: Doğa tahribatı sürüyor

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Erzurum’un Narman ilçesi sınırları içinde yer alan Narman Kanyonunda Göndere Vadisinin girişine iki katlı bir bina yapmaya başlamasına ilişkin 12 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

JMO: Doğa tahribatı sürüyor

İşte o açıklama:

''Erzurum’un Narman ilçesi sınırları içinde yer alan, içerdiği jeolojik oluşumlar ve kendine has ekosistemi nedeniyle bir dünya mirası olan “Narman Kanyonu”, UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından da ülkemizde Jeopark adayı olarak kabul edilen 15 aday alandan biridir. Yaklaşık 2.5-3 milyon yıllık bir jeolojik geçmişi olan Narman Kanyonundaki jeolojik birimlerin aşınmasıyla meydan gelmiş kırmızı renkli peri bacaları dünya üzerinde sadece birkaç noktada bulunan özel aşınma şekillerine sahiptir.  Bu alan, özellikle karasal çökeller açısından bir jeoloji laboratuvarı ve eşsiz bir doğal anıt niteliğinde olup,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından da korunması gereken alan statüsüne alınmıştır. Bu kapsamda; 03.12.2019 tarih ve 30937 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün yayınladığı 20.11.2019 tarih ve 273461 sayılı Bakanlık Olur’u ile  “nitelikli doğa koruma alanı”na ait sınırlar yeniden belirlenerek yayınlanmıştır.

Ancak son zamanlarda Dipsiz Göl ve Salda Göl’ünde yapılan tahribatın bir benzeri Narman Kanyonu’nda da yaşanıyor. Narman Belediyesi inşaat yapılacak onca yer dururken alanın önemli sekiz vadisinden biri ve en önemlisi olan Göndere Vadisinin girişine iki katlı bir bina yapmaya başlamıştır.

Dünyada ender görülen, bir kez yok edildiğinde bir daha yerine konulması imkansız nitelikteki doğal varlıkların koruma alanlarının içerisine, alanın doğal yapısıyla uyumlu olmayan beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmaması gerekirken, betonarme bir binanın yapılması ve vadinin yok edilmesi kabul edilemez.

Narman Kanyonu, içerdiği doğal varlık niteliğindeki jeositlerle dünya ölçeğinde jeopark olabilecek niteliklere haizdir. Yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışmalar bunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak yapılan bilimsel ve teknik çalışmalar görmezden gelinerek, böyle bir noktaya yapılacak beton bir bina ,hem muhteşem bir peyzaja sahip vadinin görünümüne büyük bir zarar verecek, hem de kanyonun UNESCO dünya doğal miras alanı içerisine alınmasına da engel olacaktır. UNESCO kriterlerine göre bir jeoparkta olması gereken özellikleri taşıyan Narman Kanyonu, ne yazık ki Göndere Vadisi içinde yapılmaya başlanan bu çirkinlik abidesi ile bu şansını tamamen kaybedecektir. UNESCO’nun en çok önem verdiği kriterlerden biri olan “ Doğa Korumaya Hizmet Ediyor Olma” şartı da bu binayla birlikte ortadan kaldırılacaktır.

Sonuç olarak; Dipsiz Göl ve Salda Göl’ünün başına gelenlerin Narman Kanyonu’nun da başına gelmemesi, içerdiği çok sayıdaki jeosit niteliğinde doğal varlıkların yok edilmesinin engellenmesi amacıyla Erzurum Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve davet ediyor, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesini bekliyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu''

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER