Çiftçiyi isyan ettirecek karar

Ülkemizde çiftçiden 1.750 liraya arpa alınırken yurt dışından 2 bin 500 liraya ithal edilecek. Hasat döneminde ithalat yapılmayacağına yönelik söz verilmesine rağmen bu yıl yaşanan kuraklık gerekçe gösterilerek hasat döneminde ithalat yapılacak.

Çiftçiyi isyan ettirecek karar

TMO, yerli çiftçiye vermediği fiyattan yurt dışından arpa ve buğday ithal edecek, yerli çiftçinin ürününün fiyatını düşürmek için de ithal ettiği bu arpa ve buğdayı zararına iç piyasaya satacak. Açıkladığı 1.750 TL’den çiftçiden arpa alamayan TMO, yurt dışında şu anda 270-280 dolar seviyesinde olan arpayı Türkiye’ye liman maliyeti 2.500 TL’den ithal edecek. 2.500 TL’ye ithal edilecek arpa da hasat döneminde biraz olsun para kazanmaya başlayan yerli çiftçinin arpa fiyatlarını düşürmek için 1.950 TL’den satılacak.

BU YIL İTHALATIN GEREKÇESİ KURAKLIK OLDU!

Adım adım gelen kuraklık sorununu bugüne kadar görmezlikten gelen Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdi de kuraklığı bahane ederek hasadın başlangıcında ithalat kararı aldı. TMO, iç piyasayı regüle etmek için ilk etapta 320 bin ton arpa ve 400 bin tona yakın buğday ithalatı için ihaleye çıkacak. İthal edilecek arpa ile yem fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Hasat döneminde ithalat yapılmayacağına yönelik söz verilmesine rağmen bu yıl yaşanan kuraklık gerekçe gösterilerek hasat döneminde ithalat yapılacak. Geçmiş yıllarda ithalat için farklı gerekçeler bulunurken, bu yıl da hasat döneminde ithalatın gerekçesi kuraklık oldu.

Tarımda yaşanan sorunlar, yaşanan kuraklıkla birlikte daha da görünür hale geldi. Üretimin önündeki sorunları çözmek yerine, tarımda yaşanan sorunlar yine bildik bir yoldan yani ithalatla çözülmeye çalışılacak. TMO, iç piyasada yem fiyatlarını düşürmek için arpa ve buğday ithalatı için düğmeye bastı. Ancak hasadın başında alınan bu ithalat kararı, hububatta yaşanan sorunları çözmek bir tarafa çiftçiye zarar verecek.

Adım adım gelen kuraklık sorununu bugüne kadar görmezlikten gelen Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdi de kuraklığı bahane ederek hasadın başlangıcında ithalat kararı aldı. TMO, iç piyasayı regüle etmek için ilk etapta 320 bin ton arpa ve 400 bin tona yakın buğday ithalatı için ihaleye çıkacak. İthal edilecek arpa ile yem fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

İTHALATTAKİ BÜYÜK ÇARPIKLIK! İTHALATTA ÖNCELİK ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜNÜ UCUZLATMAK

Yapılacak arpa ve buğday ithalatının ana gerekçesinin iç piyasada fiyatları baskılamak için yapılması dikkat çekiyor. Kuraklıktan dolayı özellikle arpa, buğday ve kırmızı mercimekte ciddi bir rekolte kaybı beklenirken, TMO’nun iç piyasadaki ürün açığını kapatmaktan ziyade yapacağı ithalatla öncelikli olarak fiyatları düşürmeyi amaçlaması dikkat çekiyor. Gübre, mazot başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda TMO’nun yapacağı ithalatla çiftçinin ürününün fiyatının düşürülmesinin hedeflenmesi, ithalattaki çarpıklığı gözler önüne seriyor.

YURT DIŞINDAN DAHA PAHALIYA İTHAL EDİLECEK!

Hükümet, açıkladığı hububat alım fiyatı ile yapacağı ithalat fiyatları karşılaştırıldığında ortaya acı bir tablo çıkıyor. TMO’nun hububat alım fiyatı ekmeklik buğdayda 2.450 TL, arpa ise 1.750 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan alım fiyatından TMO, çiftçiden hiçbir ürün alamazken, yurt dışı piyasalarda buğday fiyatları 280-290 dolar, arpa ise 270-280 dolar seviyesinde bulunuyor. Bugünkü rakamlarla liman maliyeti olarak yapılacak ithalatın Türkiye’ye maliyeti ekmeklik buğdayda ortalama 2.750 TL, arpa ise 2.500 TL civarında olacak. Görüleceği üzere yerli çiftçiye verilmeyen fiyatlardan, yurt dışından ithalat yapılacak.

BU YIL İTHALATIN GEREKÇESİ KURAKLIK OLDU!

Hasat döneminde ithalat yapılmayacağına yönelik söz verilmesine rağmen bu yıl yaşanan kuraklık gerekçe gösterilerek hasat döneminde ithalat yapılacak. Geçmiş yıllarda ithalat için farklı gerekçeler bulunurken, bu yıl da hasat döneminde ithalatın gerekçesi kuraklık oldu.

2.500 TL’YE İTHAL EDİLECEK ARPA 1.950 LİRAYA SATILACAK

TMO, arpanın alım fiyatını yerli çiftçi için 1.750 TL olarak açıklarken, yurt dışından ise yaklaşık 2.500 TL civarından ithal edecek. 2.500 TL’den ithal edilecek arpa, yem fiyatlarını düşürmek için yem sanayisine ve üreticiye 1.950 TL’den satılacak. Aradaki zarar ise Hazine tarafından karşılanacak. Yerli çiftçiye verilmeyen fiyatla yurt dışından arpa ithal edilecek olması ve ithal edilecek arpa ile de biraz olsun para kazanmaya başlayan çiftçinin ürünü üzerinde baskı kurulacak olması, uygulanan tarım politikasının kime hizmet ettiğini gözler önüne seriyor.

İTHALATTAKİ BÜYÜK ÇARPIKLIK! İTHALATTA ÖNCELİK ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜNÜ UCUZLATMAK

Yapılacak arpa ve buğday ithalatına gerekçe olarak “iç piyasada fiyatları baskılama”nın gösterilmesi dikkat çekiyor. Kuraklıktan dolayı özellikle arpa, buğday ve kırmızı

mercimekte ciddi bir rekolte kaybı beklenirken TMO, iç piyasadaki ürün açığını kapatmaktan ziyade yapacağı ithalatla öncelikli olarak fiyatları düşürmeyi amaçlayarak çiftçinin derdine âdeta tuz biber ekiyor. Gübre, mazot başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda TMO’nun yapacağı ithalatla çiftçinin ürününün fiyatının düşürülmesinin hedeflenmesi, ithalattaki çarpıklığı gözler önüne seriyor.

(Milli Gazete - Sadettin İnan)

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 10:49
YORUM EKLE