'8 binden fazla sağlık çalışanına koronavirüs bulaştığını tahmin ediyoruz'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) hastanedeki işyeri temsilcileriyle koronavirüs anketi yaptı.

'8 binden fazla sağlık çalışanına koronavirüs bulaştığını tahmin ediyoruz'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın, işyeri temsilcileriyle yaptığı ankete göre hastanelerin yüzde 59’unda Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanları bulunuyor. Sekiz binden daha fazla sağlık çalışanına Koronavirüs bulaştığı tahmin ediliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) hastanedeki işyeri temsilcileriyle koronavirüs anketi yaptı.

SES üyesi akademisyenler ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının yardımıyla hazırlanan, 52 ilden 294 sağlık kurumundan temsilcinin katıldığı anket, Koronavirüs bulaşan sağlık emekçisinin sayısının sekiz binin üzerinde olduğunu gösterdi.

BirGün'de yer alan habere göre SES Merkez Yönetim Kurulu, anket sonuçlarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Hastanelerin yüzde 39'unda sağlık emekçilerine hiç test yapılmadı. Bir kez tarama amaçlı testin hastanelerin yüzde 9'unda; rutin amaçlı iki kez testin ise sadece hastanelerin yüzde 2'sinde yapıldığı tespit edildi" denildi.

Hastanelerin yüzde 59'unda Covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi olduğunun belirlendiği bildirilerek, "Bu hastanelerde en az bin 833 sağlık emekçisinin Covid-19 pozitif tanısı aldığı bildirilmiştir. Anket kapsamına girmeyen, ancak sendikamıza ulaşan yedi hastanenin bilgileri de eklendiğinde bu rakam, 2 bin 103 olmaktadır. Ulaşabildiğimiz 2 bin 103 sayısı üzerinden Türkiye'deki kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri üzerinden bir ortalama aldığımızda Covid-19 tanılı sağlık emekçisi sayısı en az 5 bin 788’dir ve ülke genelindeki pozitif tanılı sağlık emekçisinin 8 binden fazla olduğunu öngörmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

"HASTA OLANLAR ÇALIŞTIRILIYOR"

Covid-19 tanılı ve temaslı sağlık emekçilerini bir şekilde çalıştırmaya devam ettirmek için sürekli algoritmaların değiştirildiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı’na KHK'lar ile hukuksuz yere ihraç edilen, güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu ileri sürülen sağlıkçıların göreve başlatılmamasının nedenini açıklaması istendi. Açıklamada, "Bunları yapmak için çalışacak sağlık emekçisi kalmamasını mı bekliyorsunuz? Kaç sağlık emekçisinin hastalanmasını bekliyorsunuz?”diye soruldu.

"Çalışma ortamlarına yapılan düzenlemeler yetersiz"

SES Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanan anketin sonuçlarından bazıları şöyle:

Hastanelerin yüzde 51'inde izolasyon odası bulunmaktadır.

Salgın tedbiri olarak çalışma sürelerinin azaltılması gerekirken hastanelerin yüzde 6'sında haftalık çalışma süresi arttırıldı.

Hastanelerin yüzde 38 inde planlamalar ve çalışan görevlendirmeleri halen kurumsal gerekliliklere uygun olarak yapılmamaktadır. Hastanelerin halen yüzde 34'ünde çalışanların ortak yemekhaneden yararlandıkları, yüzde 39’unda kısmen bir düzenleme yapıldığı bildirildi.

Hastanelerin yüzde 72'sinde sağlık emekçileri ulaşımını kendi imkanları ile sağlamaktadır.

Covid-19'a yönelik sağlık emekçilerinin yaptıkları işe ve çalıştıkları birime özgü eğitimler hastanelerin yüzde 44'ünde yapıldı..

Kişisel koruyucu donanıma yönelik eğitimler hala hastanelerin yüzde 16'sında verilmedi. Göreve yeni başlayacak çalışanlara ise hastanelerin yüzde 26'sında hiçbir eğitim verilmedi.

48 hastanede çeşitli nedenlerle sağlık emekçileri çalışmadan kaçınma hakkına başvurdu, 22 hastanede kaçınma hakkını 103 kişi kullandı.”

YORUM EKLE