8 yıllık hukuk mücadelesi son buldu... 26 Haziran'da sandığa gidilecek

2014 yılında nüfusundan dolayı köy statüsüne geçirilen Çankırı'nın Dodurga beldesi, 8 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda tekrar belde statüsünü kazandı. Bu kararla beldede belediye başkanlığı seçimi için sekiz yıl aradan sonra yeniden sandık başına gidilecek.

8 yıllık hukuk mücadelesi son buldu... 26 Haziran'da sandığa gidilecek

30 Mart 2014 tarihinde nüfusu 2 binden aşağıya düştüğü gerekçesiyle kapatılan Dodurga Belediyesi, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 'itiraz' kararını Danıştay 8. Dairesi'nce onanması sonucu yeniden tüzel kişiliğine kavuştu.

YSK'ye yapılan başvuru sonucu Dodurga’da 26 Haziran’da Belde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için seçim yapılması kararı verildi. Karar doğrultusunda, seçime girme hakkı bulunan 24 parti isterse Dodurga Belediye Başkanlığı için aday gösterebilecek.

Çankırı Valiliği, Dodurga Belediye Başkanlığı için Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun'u, belediyeyi oluşturan Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahalle muhtarlıklarına da mevcut Dodurga Köyü muhtarı Hasan Hüseyin Kaşıkçı'yı görevlendirdi.

Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nin 04.04.2022 tarihli yazısı şöyle:

"06.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasındaki; TÜİK tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000'in altında olan belediyelerin tüzel kişiliklerinin ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyelerin köye dönüştürüleceği hükmü gereğincesi, İlimiz Orta İlçesi Dodurga Belediye tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinden itibaren kaldırılarak, köye dönüşmüştür.

Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazıları ekinde alınan mahkeme kararları incelendiğinde; Dodurga Belediye Başkanlığınca, tüzel kişiliklerinin devam ettirilmesi talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptaline, Danıştay 8. Dairesince, Bakanlığımızın temyiz isteminin reddi ile kararın onanmasına ve düzeltme talebinin reddine ilişkin kararların verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu mahkeme kararları gereğince; Dodurga Belediyesi, tüzel kişiliğini koruyarak idari yönden Belediye statüsünde devam edeceğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesine istinaden, Valilik Makamının ilgi (b) oluru ile Dodurga Belediye Başkanlığına asli görevi uhdesinde kalmak kaydıyla Orta Kaymakamı Mehmet Ali UZUN, Dodurga Beldesi kapanmadan önce Beldede bulunan Hamamönü, Kanarya ve Naltepe Mahalleleri yeniden mahalle statüsünde devam edeceğinden, Orta Kaymakamlığının ilgi (c) oluru ile adı geçen mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliği sona eren Dodurga Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin KAŞIKÇI, Dodurga Belediye Başkanlığı ve mahalle muhtarlıkları seçimi yapılıncaya kadar görevlendirilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Hamdi BOLAT

Vali a.

Vali Yardımcısı"

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER