Bakanlığın hazırladığı raporda gençlerle ilgili çarpıcı sonuçlar

Uzun süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen ‘Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı’ kamuoyuna açıklandı. Açıklanan verilere göre yüksek öğrenim almış gençlerin yüzde 41.7'si ne eğitimde ne de istihdamda gözüküyor.

Bakanlığın hazırladığı raporda gençlerle ilgili çarpıcı sonuçlar

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Uzun süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen ‘Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı’ kamuoyuna açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren planda ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET), bir başka deyişle “bir şey yapmayan” gençlerle ilgili çarpıcı veriler yer aldı.

Türkiye’de de yüksek öğretimli gençlerin yüzde 41.7’sinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu belirtilen planda “Bu da eğitimden işgücü piyasasına geçişte önemli sorunların olduğunu ortaya koymaktadır” denildi. Planda askerliğin de NEET oranlarını artırdığı ifade edildi.

Türkiye’de NEET olan gençlerin oranının lise altı eğitimlerde yüzde 23.1, lise düzeyinde yüzde 26.7, mesleki veya teknik lise düzeyinde ise yüzde 34.2 olduğu vurgulanan planda şöyle denildi: “Türkiye’de, okuryazar olmayanlar hariç, eğitim durumu yükseldikçe, NEET oranlarının da yükseldiği dikkat çekmektedir. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de ilköğretim mezunu insanların, üniversite ve daha yüksek eğitim almış bireylere göre daha kolay iş bulmasıdır. Eğitim seviyesi düşük olan gençlerin daha kolay istihdama katılabilmesinin nedeni düşük ücretlere razı olması. Yüksek eğitimli gençlerde ise diğerlerine göre daha yüksek ücret beklentisi var.”

HER İKİ GENÇTEN BİRİ

2020 yılı itibariyle 15-29 yaş gençlerin NEET olma olasılığının en yüksek olduğu bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu ifade edilen çalışmada, Türkiye genelindeki NEET oranının yüzde 24.5 ile yüzde 51.2 arasında değiştiği ifade edildi. En düşük NEET oranlarının Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde olduğu belirtilen planda, bu bölgeyi Antalya, Isparta ve Burdur illerinden oluşan bölgenin takip ettiği belirtildi. En düşük oranlara sahip bölgelerde dahi gençlerin dörtte birinin NEET statüsünde olduğu vurgulanan raporda şu saptamalar yer aldı: “Ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış bölgelerde NEET oranlarının çok daha fazla olduğu, politika üretim süreçlerinde bölgeler özelinde yerel stratejiler geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.”

YORUM EKLE