Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu

Bursa Barosu, koronavirüs nedeniyle 29 Nisan- 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanmada, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda alkollü içki ve marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, hırdavat, züccaciye ürünleri satışını yasaklayan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptali istemiyle dava açtı.

Bursa Barosu, 'alkollü içki ve marketlerde bazı ürünlerin satış yasağı' için yargıya başvurdu

Bursa Barosu adına Sayman Av. Aslı Evke Yetkin tarafından İdare Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, dava konusu kararların, hukuk devletine, yaşama hakkına, çalışma hürriyetine, özel hayatın gizliliğine saygı hakkına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bu kararın öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına, ardından da iptaline karar verilmesi gerektiği belirtildi.

'KİŞİSEL TERCİH VE ÖZEL HAYATA DOĞRUDAN KISITLAMA GETİRİLMİŞTİR'

Dava konusu işlemle, kişilerin 'dışarıdaki hayat'a ilişkin tercihlerine açık ve hukuksuz müdahalenin söz konusu olduğu belirtilen dilekçede, özel hayatın ihlali kapsamında suç işlendiği ve açıkça hukuk devletinin yok sayıldığı ifade edildi.

Gerek Anayasa, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınan hakların idari kararla ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceği kaydedilen dilekçede şöyle denildi:

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de yer alan ‘korkudan azade yaşama özgürlüğü’ prensibi, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi ve yaşam biçimlerine müdahale edilmemesi noktasında esas alınması gereken bir prensiptir. Keyfi uygulamalar veya tasarruflarla kişilerin özel hayatlarına, kişisel tercihlerine ve yaşam biçimlerime müdahale edilememelidir. Bir hakkın kullanımına kamu otoritesinin müdahalesi ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık veya ahlakın, başkalarının özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu ölçüde ve yasayla öngörülmüş olma koşulu ile söz konusu olabilir. Dava konusu işlemde yukarıda yer verilen ve yasalarda öngörülen koşullar gerçekleşmemiş, aksine kişisel tercihlere ve özel hayata doğrudan ve kanunsuz bir şekilde kısıtlama getirilmiştir. Oysa devletin temel fonksiyonu, doğuştan sahip olunan bu insan haklarını, özüne dokunmaksızın, sadece pozitif hukuk kaynaklarıyla koruyup geliştirmektir; kanunsuz olarak kısıtlamak, hukuksuz bir şekilde ortadan kaldırmak değildir."

Dava dilekçesinde, hukuka açıkça aykırı işlemin süreli olması nedeniyle, ileride telafisi olanaksız/zor zararlar doğuracağı, mahkeme kararının etkili olabilmesi için davalı idarenin cevabı beklenmeksizin yürütmenin durdurulması, yargılamanın duruşmalı yapılıp sonunda iptal edilmesi istendi.

YORUM EKLE