İçişleri Bakanlığı Hrant Dink'in ailesine bir milyon TL tazminat ödeyecek

Öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ailesinin 'hizmet kusuru' gerekçesiyle açtığı davada İçişleri Bakanlığı kusurlu bulundu. Danıştay, Dink ailesine 1 milyon TL''lik tazminat ödenmesi kararını onadı.

İçişleri Bakanlığı Hrant Dink'in ailesine bir milyon TL tazminat ödeyecek

Gazeteci Hrant Dink'in eşi Rahel Dink ve çocukları, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunduğu söyleyerek 500 bin TL maddi ve 1 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1.5 milyon TL tazminat davası açmıştı.

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre; İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Agos Gazetesi'nde yayınlanan bazı aşırı milliyetçi grupların tepkisine yol açan makaleler nedeniyle Hrant Dink'in hedef haline geldiği, yaşama hakkının açık ve yakın bir tehlike içerisinde bulunduğu, dolayısıyla da kendisinin talebini beklemeden koruma tedbirinin alınması gerektiğine dikkat çekerek Hrant Dink'in yaşama hakkının korunmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğu noktasında kuşkuya yer bulunmadığına karar vermişti.

Açıklanan nedenlerle İstanbul 6. İdare Mahkemesi, tazminat isteminin 466 bin 781 TL maddi, 600 bin TL manevi olmak üzere kabulüne, fazlaya ilişkin tazminat ve faiz isteminin reddine oy birliğiyle karar vermişti.

DANIŞTAY, TAZMİNAT KARARINI ONADI

Davalı İçişleri Bakanlığı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.

Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesini istedi. Danıştay, kararın düzeltilmesi istemini reddetti.

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Hrant Dink'in ailesine manevi tazminat olarak 100 bin Euro ödenmesine karar verildiğini, açılan bu davada da manevi tazminata hükmedilmesi halinde mükerrerlik ortaya çıkacağını belirterek İdare Mahkemesi kararının manevi tazminata ilişkin kısmının bozulmasını talep etti ve karşı oy kullandı.

YORUM EKLE