II. Abdülhamit'in torunu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını hedef aldı

II. Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında vals yapılmasını eleştirdi. Osmanoğlu'nun dedesinin vals bestesi ortaya çıktı.

II. Abdülhamit'in torunu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını hedef aldı

Orhan Osmanoğlu,  "Yargıtay  binasının açılışı dualarla değil de vals ile mi yapılmalıydı"  adlı bir yazı yazdı. Yazısında;  "Malum belediyenin yaptığı gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi  milli ve manevi açıdan çok değerli olan bir günde Şehitlerimizin, Gazilerimizin ve Mustafa Kemal'in  resimlerinin önünde sahne yaparak valsle kutlama mı yapılmalıydı, bando takımını, orkestrayı getirip onlarla mı açmalıydı bu muydu istediğiniz?" dedi.

Orhan Osmanoğlu'nun bu sözleri akla Osmanlı padişahlarının bestelerini getirdi. Orhan Osmanoğlu'nun bu besteleri bilip bilmediği konusu gündeme geldi.

Osmanlı İmparatorluğu'nda  reformlar 18.yy'dan itibaren yapılmaya başladı. III. Selim devrinde başlayan Nizam- ı Cedid yeniliklerini, II. Mahmud devri reformları takip etti. 

Sultan II. Mahmud  tambur ve ney çalan aynı zamanda şarkıları olan bir padişahtı. Yeniçeri ocağını ve ocağa bağlı mehterhaneyi kaldıran Sultan Mahmud, yerine Muzıka-ı Hümayun'u kurdu. Başına Guiseppe Donizetti'yi  (Donizzeti Paşa) getirdi.

Sultan II.Mahmud'dan sonra tahta geçen oğlu I.Abdulmecid devrinde de reformlar  devam etti. Donizetti Paşa'nın hayatını kaybetmesinden sonra yerine İtalya'dan Guatelli Paşa getirildi. Tanzimat'ın ilanının akabinde tiyatro binaları arttı, İstanbul başta olmak imparatorluğun diğer şehirlerinde tiyatro, dans, opera temsilleri yapıldı. 

I. Abdulmecid'den sonra kardeşi Abdulaziz tahta çıktı. Abdulaziz'in müzisyen yönü vardı. Ney çalıyordu. Yeğeni V. Murat ile birlikte Callisto Guitelli Paşa'dan dersler aldı. "Valse Davet" adlı bir bestesi olan Sultan Abdulaziz, Kraliçe'nin davetlisi olarak Londra'ya gitti. Londra'da, Kraliyet Askeri Bandosu padişahın diğer bir bestesi olan  "Gondol" u çaldı.

II. Abdulhamid ise gençliğinde piyano çalmayı öğrendi. Sanayi-i Nefise Mektebi'ni kurdu. Bu kurum daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştü.

Osmanlı devleti'nde padişahlar beste yapıyor ve bu  besteler icra ediliyordu. Bu yapılan bestelerden birisi de Valse Davet'ti. Osmanlı Devleti'nin son döneminde dansa, müziğe verilen önem buradan anlaşılabilir.

(Kaynak: Doç. Kaya Kılıç, "19.Yüzyılda Osmanlı'da Müzik Olgusu ve Dönemin Yenilikçi Padişahları",  İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2019)

YORUM EKLE