Kadınlar 27 Kasım'da Kadıköy'de bir araya geliyor

Kadınlar, 27 Kasım Cumartesi günü 'Uluslararası kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü' dolayısıyla Kadıköy'de toplanıyor.

Kadınlar 27 Kasım'da Kadıköy'de bir araya geliyor

Türkiye'de artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki gösteren kadınlar her platformda seslerini yükseltmeye devam ediyor. Bununla birlikte dünyanın her yerinden kadınlar kürtaj hakkı,  LGBTİQ+lara yönelik şiddettin durdurulması gibi taleplerle sokaklara çıkıyor. 

Devrimci İşçi Partili Kadınlar, Eşitlik Kadın Örgütü, İlerici Kadınlar Derneği, Kadın Meclisleri, Kadınlar Direnişte – Özgür Kadın Dayanışması, Kırmızı Gazete, Sosyalist Kadın Hareketi 'Uluslararası kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü' dolayısıyla 27 Kasım’da saat 18:00’ de Kadıköy'de bir araya geliyor.

"Eşit, özgür, şiddetsiz ve sömürüsüz başka bir ülke, başka bir dünya mümkün" diyen kadınlar, Kadıköy'deki eyleme ilişkin yaptıkları açıklamada pandemi ve ekonomik krize işaret ederek "Bu koşullarda Türkiye’de siyasi iktidar, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imzayı geri çekiyor. AKP- MHP iktidarı gerici ve baskıcı politikalarını sürdürüyor. Kadınları koruyacak olan 6284 sayılı kanun gibi nice kazanılmış haklarımızı da ortadan kaldırmak için hazırda bekledikleri açık. Saray Rejimi şiddet faili erkekleri soruşturmak yerine, sömürüsüz, eşit ve özgür yaşam talebi etrafında bir araya gelen kadınlara, öğrencilere, LGBTİQ+lara, emekçilere saldırıyor. Cinsel saldırı failleri, kadın katilleri serbest gezerken; kendisini savunan kadınlara ya da şiddete duyarsız kalmayanlara verilen cezalarda da görüyoruz ki şiddeti en önce yargı aklıyor. 

Krizde temel ihtiyaçlara her gün zam yapılıyor; emekçi halk, en çok da kadınlar yoksullaşıyor. Siyasi iktidar sömürü düzeninin gereğini layıkıyla yerine getiriyor patronlarla kol kola yürüyor. Bizler bu saldırıların bütünlüklü olduğunu biliyoruz." ifadelerine yer verdiler.

Kadınlar taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

- Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik her türlü şiddeti durdurmak, şüpheli kadın ölümlerindeki gerçeği açığa çıkarmak için, 

- Yeterli sayıda sığınakların, cinsel şiddet kriz merkezlerinin kurulması için, 

- 6284 sayılı kanunun ve kazanılmış haklarımızın etkin uygulanmasını sağlamak, daha birçok hakkımızı kazanmak için, 

- İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatmak için, 

- Bakım, temizlik, yemek gibi hizmetlere bütçe ayrılmasını, bunların kamusal olarak düzenlenmesini sağlamak için, 

- Tüm yaşam alanlarında ve işyerlerinde ücretsiz kreşlerin açılması için, 

- İş yerlerinde taciz, mobbing ve baskının son bulması, sendikalaşma ve örgütlenme hakkına sahip çıkmak için, 

- Gerici politikaların karşısında laiklik için, 

- Fiili “kürtaj yasaklarını” kaldırmak için, 

- Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak için, 

- Patronları ve onların siyasi temsilcilerini, şiddet uygulayan erkekleri kollayanları yenmek için, 

- Kadınların istihdama katılımı önündeki tüm engelleri kaldırmak için

Kadınların kendi hayatlarına dair kararları şiddetsiz, özgürce alabilmesi ve sömürüyü ortadan kaldırarak eşitçe yaşayabilmesi için hep beraber mücadele edeceğiz. "

YORUM EKLE
YORUMLAR
1
1 - 2 hafta Önce

1