TTB üyesi Emhah Kırımlı'ya basına konuştuğu için soruşturma açılmış

Aile hekimlerine basına konuşmayı yasaklayan yönetmeliğin mürekkebi kurumadan TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Kırımlı’ya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün dağıttığı maskenin kalitesiz olduğunu açıkladığı için soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

TTB üyesi Emhah Kırımlı'ya basına konuştuğu için soruşturma açılmış

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne göre görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, tweet atan aile hekimine 50 ceza puanı kesileceği ve basına iki kez izinsiz konuşan aile hekiminin sözleşmesi yenilenmeyeceği düzenlenmişti.

Aile hekimleri bu yönetmeliği eleştirerek, dava açmaya hazırlanıyordu.

Yönetmelik henüz yayımlanmadan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün dağıttığı maskenin kalitesiz olduğunu söylediği ve bunun basında yayımlandığı için TTB AHEK Başkanı Emrah Kırımlı hakkında müdürlüğün soruşturma açtığı açıklandı.

TTB’nin seçimsiz 73. Olağan Kongresi’nde ANKA’ya konuşan Kırımlı, kendisine açılan soruşturmanın ardından yönetmelik değişikliği yapıldığını ve bu soruşturmanın gerekçesinin bu yönetmelik değişikliği olduğunu söyledi. Kırımlı, aile hekimlerinin aşılama, pandemi süreçlerinde ve kamuda yaşadıkları sıkıntıları beyanda bulunmaları halinde sözleşmelerinin feshedileceğini hatırlatarak, yönetmeliği eleştirdi.

Kırımlı ülkedeki kronik hastalıkların pandemi kadar ağır sonuçlara neden olduğunu aile hekimlerinin bildiğini ve bunun açıklanmasının istenmediğini dile getirdi. “Soruları gizledikleri mühletçe, salgını başından beri gördüğümüz gibi sorunlar katmerlenerek büyüyor” diyen Kırımlı, insanların hayatını kaybetmemesi ve ölümlerin önlenmesi için aile hekimlerinin basına konuşarak  uyarılarda bulunduğun vurguladı.

“KONUŞTUĞUNU İÇİN SORUŞTURMA AÇILIR MI?”

Halk sağlığı için görevlerine yapmaya devam edeceklerini kaydeden Kırımlı, “Şimdi konuştuğunuz için hakkınızda soruşturma açabilirler mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Tabii açabilirler yani. Bu sonuçta bir kişinin konuşması meselesi değil. Bizim çok yerde arkadaşlarımız hastalanıyor, aşı bulamıyor, şiddete uğruyor, aşı gönderilmiyor, gönderilmediği için serzenişte bulunuyorlar. Biz bunu çıkalım da basında söyleyelim, birilerini zor durumda bırakalım diye yapmıyoruz. Biz bunu sağlık müdürlüklerine, bakanlıklara söylemeye çalışıyoruz. Oradan duymuyorlar. Oradan duyuyor olsalardı, biz başka yerlerde sesimizi duyurma derdine düşmezdik. Bizim söylediğimiz sözün toplumun sağlığı için olduğunu onlar da biliyorlar, oradaki yanlış politikalarını gizlemek için bizi susturmaya çalışıyorlar.”

“AİLE HEKİMLERİ SUSSUN İSTİYORLAR”

TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı da pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın “verileri gizlediğini ve aile hekimlerinin gerçekleri açıkladığı için yönetmelikle susturulmaya çalışıldığını” vurgulayarak, şunları söyledi:

“Veri paylaşılmasın istiyor, bakanlık ve iktidar. Sadece veri paylaşılmasın değil eleştirilmesin ve hakikat ortaya çıkmasın çabası gösteriliyor. Hakikati dile getirme sorumluluğu olan bizlere ve özelikle sağlık emekçilerine, hekimlere, hele ki emek ve meslek örgütlerine sağlıkçıların, bir sorumluluk düşüyor. Bizim görevimiz açıklamalar yapmak. Ama son yönetmelik değişikliğiyle aile hekimlerine kamu görevi nedeniyle yapılan açıklamalar için 50 ceza puanı ve ikinci açıklamada iki kat puanıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshi gündeme geldi. Topluma, aile hekimlerine susun diyorlar.”

“PANDEMİDE HAKİKATİ GİZLEME ÇABASI”

Fincancı, yönetmeliğe karşı hukuku ve siyasi mücadelelerini sürdüreceklerini aktararak, bu yönetmeliğin pandemi dönemiyle ilgisi olduğuna işaret etti. Fincancı, Kırımlı’ya açılan soruşturmayı da anımsatarak, “Çünkü pandemide hakikati gizleme çabaları var” dedi.

Kaynak: ANKA

YORUM EKLE