Vergi Hukuk Danışmanlığı

İyi bir avukat ekibi tarafından yapılması gereken vergi hukuku danışmanlığı, sürekli gelişen ve kapsama alanı oldukça büyük olan bir danışmanlık hizmetidir. Değişen vergi mevzuatına hakim olabilmek ve bunların değerlendirmesini yaparak danışana özel çözümler üretmek bu danışmanlık hizmetinin temel amaçları arasındadır.

Vergi Hukuk Danışmanlığı

İyi bir avukat ekibi tarafından yapılması gereken vergi hukuku danışmanlığı, sürekli gelişen ve kapsama alanı oldukça büyük olan bir danışmanlık hizmetidir. Değişen vergi mevzuatına hakim olabilmek ve bunların değerlendirmesini yaparak danışana özel çözümler üretmek bu danışmanlık hizmetinin temel amaçları arasındadır.

Vergi hukuk danışmanlığı konusunda hizmet almak isteyen danışanların aklına ilk olarak Vergi Hukuku nedir?” sorusu gelmektedir. Vergi kanunları kapsamında yoruma açık ve özellikli durumlarda mükelleflerin kanun karşısındaki pozisyonlarına vergi hukuku denmektedir.

Vergilendirme mevzuatına uygun olan hizmetler şunlardır:

 • KDV
 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Diğer Vergi Kuralları
 • Vergi Uygulamaları

Vergi danışmanlığı hizmeti ile şirketler vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetebilir. Böylelikle vergi hukuku danışma hizmeti alan bir firma önceden doğabilecek sorunların önüne geçmiş olur.

Vergi Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Vergi hukuku kapsamı gereği pek çok hukuk alanı ile bağlantılı bir şekilde çalışır. Bunların arasında:

 • Anayasa Hukuku
 • Devletler Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Yargılama ve Takip Hukuku
 • İdare Hukuku vardır.

Alınan ve verilen kararların bu hukuk dalları ile ilişkisi vardır. Vergi hukukunun iki çeşit kaynağı vardır. Bunlar: bağlayıcı ve yardımcı kaynaklardır. Bağlayıcı kaynaklar asli kaynaklardır ve Anayasa, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve içtihadi birleştirmelerden meydana gelmektedir.

Konulara Göre Vergi Hukuku

Vergi hukuku kapsadığı alanlara göre farklı konulara ayrılmaktadır.

 • Vergi Usul Hukuku

Vergi usul hukuku, vergi ilişkisinden doğan haklar ile yetki ve görevleri elde edilmesi, kullanılması ve ifa edilmesi sürecini kapsamaktadır. Vergileme ilkeleri, vergi alacağının tayini, vergilendirme süreci, vergi uyuşmazlıkları gibi konular vergi usul hukukunun büyük ölçüde özdeş olduğu konulardandır.

 • Vergi İcra Hukuku

Alacaklı olan kurum ya da kişinin kamu gücünden yararlanarak alacağını elde etmesine ilişkin kurallardan oluşan hukuk dalına vergi icra hukuku denmektedir.

 • Vergi Ceza Hukuku

Vergi kanunlarına aykırı olarak hareket edenlere verilen cezaları kapsayan vergi ceza hukuku, idari ve mali yükümlülükleri beraberinde getiren cezaların yanında hukuki anlamda da yaptırımlarla karşı karşıya kalınmasını sağlayabilir.

 • Uluslararası Vergi Hukuku

Uluslararası vergi ilişkilerini inceleyen bu hukuk dalına uluslararası vergi hukuku denmektedir. Devletlerin kendi anlaşmaları dışında diğer ülkelerle olan anlaşmalar da uluslararası vergi hukukuna girmektedir.

Vergi Hukuku Uzmanı ile Çalışmanın Faydaları

Vergiler ülke kazancı için yasal olarak büyük önem taşıyan ödemelerden biridir. Satın alınan ürünlerden yapılan işe kadar pek çok hizmetin vergisi yasal bir şekilde alınmaktadır. Şirket kurmak isteyen ve vergi düzenlemesi yapması gereken her vatandaş da bir vergi hukuku uzmanı avukattan destek almalıdır.

Vergi davaları, alanında uzmanlaşmış profesyonel bir vergi hukuku avukatı tarafından takip edilmelidir. Oldukça geniş bir disiplin alanına sahip olduğundan dolayı titiz bir şekilde çalışan hukuk büroları bu konuda danışana hizmet vermelidir. Uzman bir hukuk bürosu ile çalışmak demek dava sürecini en doğru bir şekilde yönetmek demektir. Böylece olası vergi sorunlarının önüne geçilmiş olunur. Yurtiçi ya da uluslararası çalışacak olan girişimciler için de vergi hukuku konusundaki prosedürlere uyarak şirket açmanın önemi oldukça fazladır. Takip için avukatlar tarafından kullanılan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)nden de sıkça yararlanılmaktadır.

Vergi danışmanlığı ve vergi hukukçusu arasında fark vardır. Vergi hukukçusu olan bir avukattan aldığınız danışmanlık hizmeti çok daha kapsamlı ve vergi yasalarına uygun bir kapsama girer.

YORUM EKLE