Ünlü Cerrah Prof. Dr. Hızır Mete Alp'ten, 80 yaş üstü acil cerrahi uygulamalar için önemli değerlendirmeler

80 yaş üstü kalp hastalarında kalp cerrahisi uygulamaları konusunda, dünya kalp ve damar cerrahi camiası farklı görüşler ile tam normların yerleşmemesi nedeniyle bu alandaki tartışmalar devam etmektedir. Bu konuda ülkemizin deneyimli cerrahlarından olan Prof. Dr. Hızır Mete Alp de bazı değerlendirmelerde bulunarak, bu konudaki bazı bilimsel gerçekleri açıklamıştır.

Ünlü Cerrah Prof. Dr. Hızır Mete Alp'ten, 80 yaş üstü acil cerrahi uygulamalar için önemli değerlendirmeler

Prof. Dr. Mete Alp’e göre; 80 yaş üstü kalp hastalarında, acil cerrahi girişimlerin, mortalite yani ölüm oranını arttıran en önemli faktör olduğu bilinmektedir.

Özellikle bu tür cerrahi uygulamalarda CPB yani kalp akciğer pompası gerektiren durumlarda hala dünya üzerinde bu alandaki “bilim insanları” arasında hala tam bir fikir birliği bulunmamaktadır.

Ancak kalp-akciğer pompası (CPB) gerektiren ve ek prosedürlerde uygulanması zorunlu olan durumlarda, operasyon uygulanan 80 yaş üstü hastalarda, bu yöntemin mortalite ve morbiditeyi olumsuz yönde etkilemediği bilinen bir gerçektir.

Ancak; CPB uygulaması ile cerrahi uygulama geçiren bu gruptaki hastaların prevalansında sadece zaman ilişkili bir artış olmadığını ama aynı zamanda hastaların operasyon öncesi risk düzeylerinin yüksekliğinde de bir artış olduğu bilimsel olarak doğrulanmıştır.

CPB (kalp akciğer pompası) kullanılarak ile zorunlu olarak yapılan kalp cerrahisi müdahalelerinde; artan yaşam kalitesi göz önüne alınarak yapılan bilimsel yaklaşımda, CPB kullanılmadan yani “KALP DURDURULMADAN” yapılan ki bilimsel adı “Off-Pump Yöntemidir”.

Cerrahi müdahalelerin bu yaş grubu hastalarda çok daha iyi sonuç verdiği son yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Ancak son yıllarda; gerek robotik cerrahi kullanımı gerekse minimal invaziv tekniklerle “küçük kesi” kalp cerrahisi uygulamalarında; özellikle kalp durdurulmadan yani “atan kalpte” cerrahi müdahalelerin daha sık uygulanma alanına girmesi ile de bazı tartışmalar gündeme gelmiştir.

Robotik cerrahi ya da minimal invaziv cerrahide kullanılan, “atan kalpte” yapılan cerrahi girişimlerim uzun vadeli sonuçları; konvansiyonel yöntem yani klasik uygulamalarla yapılan kalp cerrahisi girişimlerinde ne ölçüde başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır? Bu sorunun cevabı tam bir muammadır.

Son zamanlarda; daha çok küçük kesi, robotik uygulama ve bunun gibi yöntemlerle, hastalara da daha cazip gelmeye başlayan daha çok estetik amaçlara uygun bu uygulamaların, uzun dönem sonuçları standart yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verebilecek midir?

Yoksa kalp ve damar cerrahları sırf estetik amaçla ve farklı bir yöntemle hastalara da cazip gelen bu yöntemlerin uzun dönem sonuçları ile hayal kırıklığına uğrayabilirler mi? İşte burası tam bir bilimsel muammadır ve bana göre soru işaretidir.

Prof. Dr. Hızır Mete ALP Kimdir?

1955 Ankara’da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilik ile bitirdi. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana bilim dalı alanında Tıpta Uzmanlığını gerçekleştirdi ve Ana bilim Dalı Asistanı olarak görev yapmıştır.

Pediyatrik KVC ve Kardiyopulmoner Bypass’ın Plazma Renin Aktivesi (PSA) üzerine tez çalışmaları bulunmaktadır. 1986 ve 1987 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Baş asistanı, 1987 ve 1989 tarih aralıklarında ise Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği bünyesinde Baş asistanlık görevinde bulunmuştur.

1989 tarihinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında Doçent, 1994 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında Profesör oldu.

1994 ve 2002 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana bilim Dalı başkanı, 1998 ve 2002 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanı olarak görev yapmıştır. 2000 ve 2002 tarihlerinde ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DETAM Başkanı olmuştur. 2002 yılında ise Koşuyolu Kalp Hastanesi KVC Klinik şefliğini görevlerinde bulunmuştur.

Bu süreçte yaklaşık olarak 30.000 civarında açık kalp operasyonuna katılmıştır.  5 Kitap, 131 Uluslararası yayın ve 71 bilimsel makalesi yayınlanmış. Dünyanın önde gelen birçok bilimsel organizasyonda komisyon başkanlığı, bilim kurulu üyeliği ve jüri görevlerini yürütmüştür.

Ünlü Cerrah Prof. Dr. Hızır Mete ALP'in Başarı Öyküsü

Kalp ameliyatında yeni rekor 160 kilo

Türkiye'nin en şişman hastası, Prof. Dr. Mete Alp tarafından yapılan açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu. 180 kilodan ameliyat için 160 kiloya inen Hakan Şendil'in kalp kapakçığı en büyük boy mekanik kapakla değiştirildi. Ancak artık rutin olan kalp kapakçığı ameliyatı hasta şişman olduğu için ölümle kalım arasında ince bir çizgiye dönüştü, hasta 6 gün yoğum bakımda tutulduktan sonra sağlığına kavuştu.

Kaynak:  https://www.sabah.com.tr/yasam/2012/12/24/kalp-ameliyatinda-yeni-rekor-160-kilo

Türk doktorlardan bir ilk daha

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mete Alp, “Dana kalp zarından elde edilen biyolojik kalp kapağının 73 yaşındaki hastamıza takılmasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Kaynak:  https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/turk-doktorlardan-bir-ilk-daha-20016467

Tıp literatürüne 'Alp yöntemi' olarak girecek

Doğumda 3 kalp damarı birden yırtılan Müjgan Yalçın, Dünyada ilk kez uygulanan ve tıp literatürüne girecek bir operasyonuyla hayata döndürüldü.

Dünya tıp literatürde bir örneği olmayan vaka için anne ameliyata alındı. Prof. Dr. Mete Alp başka çare olmadığı için kendi yöntemini deneme kararı aldı. Bir saç teli kadar olan ve yedi santim boyunca yırtılmış olan damarı önce dikildi daha sonra göğüsten ve ayaktan aldığı damarlarla by-pass yaptı. Zorlu operasyon tam 5 saat sürdü ve başarıyla sonuçlandı

Kaynak:  https://www.haberturk.com/saglik/haber/545499-bes-saatlik-alp-operasyonu

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER