AYM, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın ‘Seçilme hakkı’ ve ‘Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’ yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti. AYM'nin 9 'hak ihlali kararı'na karşılık 5 ret oyuyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan kararın ardından mahkeme heyeti, tahliye kararı vermeden dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermişti.

DSÖ'den çağrı: Alkol ve şekerli içeceklerin vergisi artırılsın DSÖ'den çağrı: Alkol ve şekerli içeceklerin vergisi artırılsın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "yargı krizini" savundu. 

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Dokunulmazlığın istisnasını düzenleyen Anayasanın 14. maddesi işlevsiz hale getiriliyor. Anayasa Mahkemesi, anayasanın 14. maddesinde milli güvenliğe aykırı fiillerin kanun koyucu tarafından belirlenmediği gerekçesiyle bu suçları işleyenlerin dokunulmazlıktan yararlanacağına karar veriyor. Oysa, anayasanın 14. maddesinin son fıkrası milli güvenliğe aykırı fiillerin yaptırımının kanunla belirleneceğini belirtiyor. Bu fiillerin yaptırımlarının Türk ceza kanunu ve terörle mücadele kanununda kanun koyucu tarafından belirlenmiş olduğunu görmüyor.

Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolu açılıyor. AYM,Anayasa normunu esastan iptal sonucunu doğuracak şekilde işlevsizleşmesine yol açıyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın üzerinde süper temyiz mahkemesi değildir. Anayasa 154’e göre Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olması hükmü görmezden geliniyor. Anayasanın 148/4 maddesi gereğince, “Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz” hükmüne rağmen adeta süper temiz mahkemesi gibi davranıyor. Anayasa Mahkemesi Yargıtay’ın kesin hükmünü yok sayıyor."