Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına almak için kullanılan ÇKS’nin işleyişi ve kullanımına dair detayları içeriyor.

Bu değişiklikle birlikte, çiftçilerin ÇKS’ye kayıt olmaları, denetimlerin yapılması ve sistemin güncellenmesiyle ilgili kurallar belirlendi. Taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle veya tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilerek kayıt altına alınacak.

Mirasçılar veya hissedarlar, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içinde itiraz etmeleri durumunda, bu itiraz edilen hisselere ilişkin kayıtlar, o yılın sonuna kadar sonlandırılacak. Veraset yoluyla edinilen hisselere yönelik yapılan başvurularda ise, mirasçılar tarafından itiraz edilmesi halinde ilgili arazilere ait kayıtlar, taahhütname süresinin sonuna kadar sonlandırılacak.

3 şirketin halka arzı onaylandı 3 şirketin halka arzı onaylandı

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, miras hakkının belirlenmemiş araziler intikal edilmemiş arazi olarak kabul edilecek. Bu tür araziler için yapılan başvurularda mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi talep edilecek. Eğer başvurulan arazide bireysel hissesi olmayan kişiler bulunuyorsa, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek. Veraset yoluyla edinilen ancak hisse oranları belirlenmemiş arazilerde ise, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek.

Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları, üretim yılının mart ayında il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 15 gün süreyle askıya çıkarılacak. Hissedarlar veya mirasçılar dışındaki sonradan yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacak.

ÇKS'DE SON TARİH

Öte yandan, 1 Eylül'de başlayan 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Şubat'ta sona erecek.